ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນພະຫັດ, ໒໕ ກໍລະກົດ ໒໐໒໔

ທົບທວນຄືນ ແຕ່ບົດຮຽນທີ 1 ຫາ 9


Congratulations! You are learning English with VOA Learning English! Try the quiz and enjoy the video of our mistakes.

ຂໍສະແດງຄວາມດີໃຈນຳ! ທ່ານກຳລັງຮຽນພາສາອັງກິດ ກັບລາຍການຮຽນພາສາອັງກິດຂອງວີໂອເອ! ລອງເຮັດບົດຝຶກຫັດ ແລະກໍເບິ່ງວີດີໂອກ່ຽວກັບຄວາມຜິດຂອງພວກເຮົາໄດ້.

ຄວາມຜິດ ທີ່ເປັນຕາຫົວ (For Fun - 'Bloopers')

Sometimes we do not remember what to say. Or sometimes we are laughing about a funny event. Watch the video above to see these mistakes, or 'bloopers.'

New Words from Blooper Video

break - n. to stop activity or for a short time

mistake - v. something that is not correct

blooper - n. an embarrassing mistake usually made in public

some - adj. of an untold amount or number

ສອບຟັງ (Listening Quiz)

Take this quiz to review the lessons from 1 to 9. (On desktop? Click here to go to the quiz.)

Quiz - Review of Lessons 6 - 9

Quiz - Review of Lessons 6 - 9

Start the Quiz to find out

ທົບທວນຄືນບົດຮຽນ (Lesson Review)

Here are the lessons and learning points. Write to us in the Comments section to let us know which you like best.

Lesson 1: Welcome! (Meeting People)

 • Verb BE + name in introductions ​
 • BE + location
 • Meeting people
 • Personal information
 • ​Learning the Alphabet ​
 • Learning the Numbers 1-20
 • Pronouncing linked sounds

Lesson 2: Hello! I'm Anna! (Introductions)

 • BE + noun; BE + location​
 • Subject pronouns: I, you, he, she, we, they​ ​
 • Welcoming & Leave-taking
 • Spelling names aloud
 • Contractions with the verb "be"
 • Saying your address

Lesson 3: I'm Here! (Apologizing and Phone Conversation)

 • Numbers in Addresses & Phone numbers
 • Place pronouns: here, there
 • Calling someone on the phone
 • Polite telephone expressions

Lesson 4: What Is It? (Everyday Things)

 • Greeting people
 • To Have + Object
 • To Not Have + Object
 • To Be + Object
 • Saying quickly "and" as "n"

Lesson 5: Where Are You? (Rooms in a House)

 • To Be + Location
 • Asking about locations
 • Listening for information about people’s locations
 • Naming places and activities

Lesson 6: Where Is the Gym? (Places in an Apartment)

 • Places in an apartment
 • Prepositions: next to, behind, across from
 • Greetings between friends
 • Asking questions about locations
 • Naming places

Lesson 7 - What Are You Doing? (Everyday Activities)

 • Asking someone what they are doing
 • Telling someone what you are doing
 • Saying "what are" quickly

Lesson 8: Are You Busy? (Schedules)

 • Times of day: morning, evening, afternoon
 • To Be + Short answers
 • Telling what someone is doing
 • Words to use when you don't know what to say: uh, um
 • How to say "I'm sorry"

Lesson 9: Is it cold? (Talking About Weather)

 • Weather words & adjectives
 • Fahrenheit & Celsius temperatures
 • To Be + Short answers
 • Yes/No question
 • Agreeing and disagreeing

ທ່ານຄິດວ່າແນວໃດ?​ (What do you think?)

How are you using "Let's Learn English?" Is it helping you to learn English? Please write to us in the comments section or send us an email. Take the poll to let us know the most helpful part of each lesson.

Thank you for coming to learn English with us!

XS
SM
MD
LG