ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ລາວຍອມຮັບວ່າ ຕົນພົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການ ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ສ້າງລາຍຮັບ ສໍາລັບປີ 2012


ພິທີເຊັນສັນຍາກູ້ຢືມເງິນພິເສດຈາກຈີນ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມໃນລາວ ທີ່ຈັດຂຶນໃນເດືອນພະຈິກ 2010

ລັດຖະມົນຕີລາວຍອມຮັບວ່າ ເປັນການຍາກຫຼາຍທີ່ລັດຖະບານ ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍ ດ້ານລາຍຮັບທີ່ວາງໄວ້ໃນປີ 2012. ຖ້າຫາກວ່າທຸກພາກສ່ວນຂອງລັດຖະບານ ບໍ່ປະສານ ສົມທົບກັນຢ່າງເປັນເອກກະພາບ.

ທ່ານສົມດີ ດວງດີ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນຂອງລາວ ໄດ້ຖະ
ແຫລງວ່າ ການດໍາເນີນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນຊ່ວງປີ
2011-2015 ລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງລະດົມການລົງທຶນ ທັງ
ພາກລັດຖະບານ ແລະພາກເອກກະຊົນໃຫ້ໄດ້ໃນມູນຄ່າລວມບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 127,000
ຕື້ກີບຫຼື 15,300ລ້ານໂດລາ ຈຶ່ງຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນແຜນການໄດ້
ຢ່າງແທ້ຈິງ.

ກໍຄືການແກ້ໄຂບັນຫາຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນລາວໃຫ້ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ ການລົດອັດ
ຕາ ການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 1ປີ ໃຫ້ຢູ່ໃນອັດຕາສະເລ່ຍບໍ່ເກີນ
45 ຄົນຕໍ່ 1,000 ຄົນ ການຂະຫຍາຍໂອກາດດ້ານການສຶກສາ ດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮຽນຈົນຈົບຂັ້ນປະຖົມ ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 95% ຂອງຈຳນວນເດັກນ້ອຍໃນໄວ
ຮຽນທັງໝົດ ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງເພດຍິງກັບເພດຊາຍ ການບໍ ລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກແກ່ປະຊາຊົນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໃນທົ່ວປະເທດ ການຮັກສາ
ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງຍືນຍົງ ແລະການ
ເສີມສ້າງການຮ່ວມມືກັບນາໆ ຊາດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາລາວ
ໃນທຸກໆດ້ານ.

ພິທີເຊັນສັນຍາກູ້ຢືມເງິນເພື່ອສົ່ງເສີມກະສິກໍາຂອງທະນາຄານ ພັດທະນາເອເຊຍໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ ໃນທ້າຍປີ 2010
ພິທີເຊັນສັນຍາກູ້ຢືມເງິນເພື່ອສົ່ງເສີມກະສິກໍາຂອງທະນາຄານ ພັດທະນາເອເຊຍໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ ໃນທ້າຍປີ 2010

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ທ່ານສົມດີ
ກໍຍອມຮັບວ່າ ບັນຫາໃນເວລາ
ນີ້ກໍຄື ລັດຖະບານລາວຍັງມີ
ຄວາມສາມາດໃນດ້ານງົບປະ
ມານໃນລະດັບທີ່ຕໍ່າຫຼາຍ ຈຶ່ງ
ຄາດໝາຍວ່າ ລັດຖະບານ
ລາວ ຈະສາມາດປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນການລົງທຶນໄດ້
ພຽງບໍ່ເກີນ 10% ຂອງເປົ້າ
ໝາຍການລະດົມເງິນລົງ
ທຶນທັງໝົດດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນ
ສ່ວນທີ່ເຫລືອກໍ່ຈະເປັນການ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ແລະກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ລະຫວ່າງ 26%-28% ລວມ
ທັງການກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານພາຍໃນປະເທດໃຫ້ໄດ້ລະຫວ່າງ 10%-12% ແລະຍັງ
ຕ້ອງລະດົົມການລົງທຶນຂອງພາກເອກກະຊົນລາວ ແລະຕ່າງຊາດໃຫ້ໄດ້ລະຫວ່າງ
50%-60% ອີກດ້ວຍ.

ສໍາລັບໃນໄລຍະແຜນການປະຈໍາປີ 2011-2012 ທີ່ຈະເລີ່ມລົງມືປະຕິບັດນັບຈາກ
ເດືອນຕຸລາປີນີ້ໄປ ຈົນເຖີງເດືອນກັນຍາປີໜ້າ ລັດຖະບານລາວກໍ່ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍໄວ້
ວ່າ ຈະສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ 15,726 ຕື້ກີບຫຼື 22% ຂອງຄາດໝາຍ
ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ແລະໃນນີ້ ຈະເປັນລາຍຮັບພາຍໃນປະເທດ ໃນ
ມູນຄ່າ 11,156 ຕື້ກີບ ຫຼືເພີ່ມຂຶ້ນເຖີງ 20% ເມື່ອທຽບກັບແຜນການປະຈຳປີ 2010-
2011 ທີ່ກໍາລັງຈະສິ້ນສຸດແຜນການໃນເດືອນກັນຍາປີນີ້ ໃນຂະນະທີ່ລາຍຮັບສ່ວນ
ໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານລາວນັ້ນກໍຍັງຄົງມາຈາກພາສີອາກອນ ແລະຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ທີ່ຈັດເກັບຈາກການຄ້ານໍາເຂົ້າ ແລະສົ່ງອອກເປັນດ້ານຫລັກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ
ສ່ຽງສູງ ທີ່ການຈັດເກັບລາຍຮັບຈະບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບ ການປະສານສົມທົບຈາກທຸກພາກສ່ວນຂອງລັດຖະບານຢ່າງເປັນເອກກະພາບກັນ
ດັ່ງທີ່ທ່ານສົມດີ ໄດ້ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ:

ທ່ານສົມດີ ດວງດີ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງ ທຶນຂອງລາວ
ທ່ານສົມດີ ດວງດີ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງ ທຶນຂອງລາວ

ການສະເໜີແຜນລາຍຮັບສົກປີ 2011-2012 ຄັ້ງນີ້
ແມ່ນມີລັກສະນະບຸກບືນ ແລະມີຄວາມສ່ຽງສູງສົມ
ຄວນ ທີ່ຈະບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການກໍານົດໄວ້. ສະ
ນັ້ນ ບັນດາຂະແຫນງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນຈະໄດ້
ພ້ອມກັນສູ້ຊົນປະຕິບັດຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວດ້ວຍ
ຄວາມຮັບຜິຊອບສູງ.


ນອກຈາກນີ້ ການທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງແຜນການໄວ້ວ່າ ຈະນຳໃຊ້ງົບປະມານລາຍ ຈ່າຍສໍາລັບແຜນການປະຈຳປີ 2011-2012 ໃນມູນຄ່າລວມເຖິງ 17,831 ຕື້ກີບ ຫຼືເພີ່ມ
ຂຶ້ນເກີນກວ່າ 17% ເມື່ອທຽບກັບແຜນການປີ 2010-2011 ນັ້ນ ກໍ່ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະ
ບານລາວ ຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດດຸນໃນດ້ານງົບປະມານຫຼາຍຕື່ມອີກດ້ວຍ ຖ້າຫາກ
ວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືລອຈາກຕ່າງຊາດຢ່າງພຽງພໍ.

XS
SM
MD
LG