ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ລັດຖະບານ ລາວ ເພັ່ງເລັງ ເສີມຂະຫຍາຍ ການຮ່ວມມື ກັບສາກົນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ


ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ລາວ ເຂົ້າກອງປະຊຸນຄະນະລັດຖະມົນຕີປະຈຳປີ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມລັດຖະທຳມະນູນສະບັບປັດຈຸບັນຂອງ ລາວ ແນໃສ່ການເສີມ
ຂະຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມືກັບສາກົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸວິໄສ
ທັດການພັດທະນາ ລາວ ເຖິງປີ 2030.

ທ່ານ ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ ປະທານຄະນະກະມາທິການກົດໝາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ
ລາວ ຊຸດທີ 8 ຢືນຢັນວ່າ ການດັດແກ້ລັດຖະທຳມະນູນທັງ 2 ຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາເພື່ອໃຫ້ສອດ
ຄ່ອງກັບສະພາບການຈິງທັງພາຍໃນ ລາວ ແລະ ພາຍນອກໂດຍການດັດແກ້ລັດຖະທຳ
ມະນູນຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2003 ກໍເພື່ອຮອງຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວນະໂຍບາຍປ່ຽນ
ແປງໃໝ່ຂອງພັກ ສ່ວນການດັດແກ້ລັດຖະທຳມະນູນຄັ້ງທີ 2 ໃນປີ 2015 ນັ້ນ ກໍແນໃສ່
ການເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມືກັບສາກົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາ
ມາດບັນລຸວິໄສທັດການພັດທະນາ ລາວ ເຖິງປີ 2030 ຢ່າງແທ້ຈິງ ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ.

"ຈາກ 2003 ມາສູ່ 2015 ລັດຖະທຳມະນູນກໍໄດ້ປັບປຸງ ເນື່ອງຈາກພັກພວກເຮົາເຫັນ
ການໄກກວ່າພວກເຮົາຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ພົວພັນສາກົນເທື່ອລະກ້າວຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ລັດຖະ
ທຳມະນູນສະບັບປັບປຸງເທື່ອທີ 2 ນີ້ແມ່ນເບິ່ງການໄກຈົນຮອດປີ 2030 ໃນການເຊື່ອມ
ໂຍງກັບສາກົນນີ້ ເຮັດແນວໃດປະເທດຊາດທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ກຳລັງກ້າວຂຶ້ນ ບໍ່ໃຫ້ມີ
ການເສື່ອມເສຍໃນທຸກມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູນໄດ້ບົ່ງແຈ້ງທີ່ສຸດ ພວກເຮົາຕ້ອງ
ຮັກສາຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງພວກເຮົາໃນຍຸກເຊື່ອມໂຍງ."

ທາງດ້ານທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດກໍໄດ້ຢືນຢັນວ່າ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ແລະ ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານ
ລາວ ໃນຊ່ວງປີ 2017-2019 ເນັ້ນໜັກໃນດ້ານການທູດ, ປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ບຸກ
ທະລຸເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໂດຍຍົກສູງຄວາມສາມາດ, ລັກ
ສະນະນຳໜ້າ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງພະນັກງານດ້ານການຕ່າງປະເທດພາຍ
ໃຕ້ຫຼັກການຂອງພັກທີ່ວ່າດ້ວຍ ການຕ່າງປະເທດທີ່ຄ່ອງແຄ່ວ ນຸ້ມນວນ ແລະ ມີຈຸດສຸມ
ກໍຄືການເສີມສ້າງສາຍພົວພັນຢ່າງເໝາະສົມກັບແຕ່ລະປະເທດ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍສຳຄັນ
ເພື່ອດຶງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້.

ທັງນີ້ອົງການສາກົນ ແລະ ນານາຊາດກໍໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ ລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່
ເນື່ອງ ໂດຍໃນຊ່ວງປີ 2000-2015 ຜ່ານມາປາກົດວ່າ ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າລວມເຖິງ 28,894.9 ລ້ານໂດລາ ທີ່ສ່ວນ
ໃຫຍ່ກໍເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ແນໃສ່ການພັດທະນາ ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ອົງການສາກົນ ແລະ ນານາຊາດ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລັດຖະບານ
ລາວ ດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດໃນ 4 ດ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜນ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ລາວ ຄັ້ງທີ 8 ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ
ຊ່ວງປີ 2016-2020 ທີ່ປະກອບດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ການ
ເຕີບໂຕທີ່ສົມສ່ວນ ແລະ ຍືນຍົງ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສັງຄົມ,
ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະ
ຊາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ລາວ ຫຼຸດພົ້ນຈາກສະພາບດ້ອຍພັດທະນາໃຫ້ໄດ້
ພາຍໃນປີິ 2020 ຕໍ່ໄປ.

ທາງດ້ານທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢືນຢັນວ່າ ກອງຊຸມໂຕະມົນລະ
ຫວ່າງລັດຖະບານ ລາວ ກັບບັນດາປະເທດທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ ລາວ ແລະ ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNPD) ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1983 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້
ປະກອບສ່ວນຢ່າງສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທນາ ລາວ ໃນທຸກດ້ານທີ່ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອລົບ
ລ້າງຄວາມຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກອັດຕາຄວາມຍາກຈົນທີ່ໄດ້
ຫຼຸດຈາກ 48 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນປະຊາກອນ ລາວ ທັງໝົດໃນປີ 1992 ລົງມາເປັນ
27.6 ເປີເຊັນໃນປີ 2008, 17 ເປີເຊັນໃນປີ 2015 ແລະ ຕໍ່າກວ່າ 10 ເປີເຊັນໃນປັດຈຸ
ບັນນີ້.

ຫາກແຕ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ກໍໄດ້ສະເໜີລາຍງານວ່າ ລັດ
ຖະບານ ລາວ ບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດການພັດທະນາໃນ 6 ດ້ານຈາກ
ທັງໝົດ 9 ດ້ານໂດຍບັນຫາທ້າທາຍທີ່ສຸດຄື ການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ຂະນະຖືພາທີ່ຍັງສູງ
ເຖິງ 339 ຄົນຕໍ່ 1 ແສນຄົນໃນປັດຈຸບັນ.

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

XS
SM
MD
LG