ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ການລະບາດຂອງ COVID-19 ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ຂາດແຄນເງິນທຶນ ສຳລັບນຳໃຊ້ໃນແຜນການ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນ


ເດັກນ້ອຍທີ່ທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ.

ການລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັສ COVID-19 ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຕ້ອງຂາດແຄນເງິນທຶນສຳລັບນຳໃຊ້ໃນແຜນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ທັງຍັງມີຄົນທຸກຍາກເພີ່ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.


ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ບັນດາເຜົ່າໃນຕະຫຼອປີ 2020 ນີ້ຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ເພາະການລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັສ COVID-19 ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ຈັດເກັບລາຍຮັບພາສີ ແລະ ອາກອນຕ່າງໆໄດ້ຕໍ່າກວ່າແຜນການ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂາດແຄນເງິນທຶນສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ທັງຍັງປາກົດວ່າມີຈຳນວນປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ທຸກຍາກເພີ່ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ເພາະຖືກເລີກຈ້າງໂດຍບັນດາວິສາຫະກິດເອກະຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ໃນປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງດ້ວຍສະພາບການດັ່ງກ່າວຍັງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເລື່ອນກຳນົດຄາດໝາຍການລົບລ້າງບັນຫາທຸກ ຍາກຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ອອກໄປຈາກເດີນອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ລຽນ ໄດ້ກ່າວເຖິງເມືອງຊ້ອນ ແຂວງຫົວພັນ ທີ່ຕ້ອງເລື່ອນຈາກຄາດໝາຍເດີມໃນປີ 2020 ໄປເປັນໃນປີ 2023 ວ່າ

“ສຳລັບເມືອງສ້ອນນີ້ຖືວ່າຈະບໍ່ສາມາດພົ້ນທຸກໄດ້ ແລະ ເພີ່ມວ່າຄັນແທ້ໆແມ່ນ​ 2023 ແຕ່ວ່າໂຕນີ້ນນິຈະຕ້ອງໃຊ້ທຶນຮອນຈຳນວນນຶ່ງຫຼາຍສົມຄວນ ຖືວ່າຈຳເປັນໝາຍຄວາມວ່າຢູ່ໃນນີ້ມີສິບໂຄງ ການມູນຄ່າ 27.9 ຕື້ ຈຶ່ງຈະສຳເລັດຊຶ່ງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບ ແລະ ພົນລະເມືອງບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ວ່າຄວາມທຸກ ຍາກກະຍັງມີຫຼາຍຢູ່.”

ເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ ລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດໃນປີ 2020 ນີ້ກໍຄືການຍົກລະດັບສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມຍາກຈົນໃຫ້ໄດ້ 3,234 ຄອບຄົວເພື່ອເຮັດໃຫ້ຍັງເຫຼືອຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກບໍ່ເກີນ 60,160 ຄອບຄົວ ຫຼື 4.9 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນຄອບຄົວທັງໝົດໃນ ລາວ ພ້ອມທັງຍັງຈະສ້າງຕັ້ງບ້ານພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 100 ບ້ານ ແລະ ຍົກລະດັບບ້ານໃຫຍ່ເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດເພີ່ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.

ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ທະນາຄານໂລກ ປະຈຳລາວ ເປີດເຜີຍວ່າ ກອງທຶນລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃນ ລາວ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນງົບປະມານໃນມູນຄ່າລວມ 54 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບວຽກງານພັດ ທະນາພື້ນຖານໂຄງຮ່າງຕ່າງໆ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃນເຂດຊົນ ນະບົດໃນຊ່ວງປີ 2017-2019 ໃນນີ້ລັດຖະບານ ລາວ ກໍໄດ້ປະກອບສ່ວນພຽງ 6 ລ້ານໂດລາໂດຍສາມາດແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລາວໄດ້ 12,011 ຄອບຄົວ ແລະລົບລ້າງບັນຫາຍາກຈົນໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນ 200 ບ້ານ ສ້າງຕັ້ງບ້ານພັດທະນາ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນອີກ 561 ບ້ານ ໂດຍເຮັດ ໃຫ້ມີບ້ານພັດທະນາທັງໝົດ 4,138 ບ້ານ ແລະມີບ້ານໃຫຍ່ ທີ່ພັດທະນາໃຫ້ເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍ ໃນຊົນນະບົດເພີ້ມຂຶ້ນ ຈາກ 45 ເປັນ 56 ເມືອງ.

ສ່ວນສະພາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດຄາດໝາຍໄວ້ວ່າ ລາວ ຈະຫຼຸດພົ້ນຈາກສະພາບດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2024 ເພາະລັດຖະບານ ລາວ ປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 2 ໃນ 3 ເງື່ອນໄຂຄື ຍອດລາຍຮັບແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ (GNI) ຕ້ອງບໍ່ຫຼຸດ 1,242 ໂດລາຕໍ່ຄົນ ຊຶ່ງ ລາວ ປະຕິ ບັດໄດ້ທີ່ລະດັບ 1,996 ໂດລາຕໍ່ຄົນໃນປີ 2015 ສ່ວນດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI) ທີ່ຕ້ອງເຖິງອັດຕາສະເລ່ຍ 66 ເປີເຊັນ ລາວ ປະຕິບັດໄດ້ທີ່ລະດັບ 72.8 ເປີເຊັນ ຈຶ່ງຍັງເຫຼືອພຽງດັດຊະນີຄວາມອ່ອນໄຫວທາງເສດຖະກິດ (EVI) ທີ່ຈະຕ້ອງຕໍ່າກວ່າ 32 ເປີເຊັນ ແຕ່ລາວປະຕິບັດໄດ້ທີ່ລະ ດັບ 33.7 ເປີເຊັນ ຂະນະທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະເມີນວ່າບັນຫາການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ລາວ ຍາກຈົນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 65,000 ກວ່າຄອບຄົວ ຫຼື 5.34 ເປີເຊັນຂອງຄອບຄົວທັງໝົດໃນ ລາວ.

ນອກຈາກນີ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ UNDP ປະຈຳ ລາວ ລາຍງານດ້ວຍວ່າການທີ່ ລາວ ຕ້ອງປະເຊີນກັບໄພທຳມະຊາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍສະເພາະແມ່ນໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງນັ້ນ ກໍຍັງເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ດຳເນີນໄປຕໍ່າກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ເຫັນໄດ້ຈາກປະຊາຊົນ ລາວ 632,909 ຄົນທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າກວ່າ 1.9 ໂດລາຕໍ່ວັນຄິດເປັນ 9 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນ ລາວທັງ ໝົດ.

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

XS
SM
MD
LG