ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນສຸກ, ໑໔ ມິຖຸນາ ໒໐໒໔

This Time, I'm Going to Ask You about Things to Read


This Time, I'm Going to Ask You about Things to Read
This Time, I'm Going to Ask You about Things to Read

<!-- IMAGE -->

New Dynamic English, NDE 11D-4

NDE Jingle

Saly : ວິທຍຸວີ​ໂອ​ເອຂໍ​ສ​ເນີ​ບົດຮຽນ​ພາສາ​ອັງກິດ New Dynamic English.

NDE Opening

Saly : ທ່ານ​ນັກ​ສຶກສາ​ທັງຫຼາຍ, ມື້​ນີ້​ເຮົາ​ຈະ​ເຣ່ີ່ມຕົ້ນ​ດ້ວຍ​ການຫັດ​ອອກສຽງ.

Larry: Listen and repeat.

Saly : ບັດ​ນີ້​ເຊີນ​ຟັງ​ແລະ​ຫັດ​ເວົ້າ​ຕາມ​ຫຼັງ.

Sally: Is there any other shirt you could wear?

(pause for repeat)

Brian: What do you mean?

(pause for repeat)

Sally: Honey, your shirt is orange and your pants are green!

(pause for repeat)

It’s awful!

(short pause)

Brian: Oh, no.I thought this was my blue shirt.

(pause for repeat)

Sally: I’m afraid it’s not.

(pause for repeat)

MUSIC

Saly : ໃນບົດ​ສົນທະນາ​ສັ້ນໆ​ເມື່ອ​ທທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງຜ່ານໄປ ຜູ້​ເປັນ​ເມັຽ​ເຫັນ​ຜົວ​ນຸ່ງ​ເສື້ອ​ສີນ້ຳໝາກ​ກ້ຽງແລະ​ສົ້ງສີຂຽວຈ່ຶ່ງ​ສ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ອອກ​ມາວ່າ ​ໂອ້​ຍມັນ​ຄື​ເຂົ້າທ່າ​ແທ້ ມັນ​ຂີ້ຮ້າຍ

ໂພດ ສີ​ມັນ​ບໍ່​ເຂົ້າກັນ​ຈັກ​ດີ້ ​ເຈົ້າ​ນຸ່ງ​ເສື້ອ​ສີ​ໃໝ່​ໄດ້​ບໍ່. ຝ່າຍ​ຜົວ​ເພ່ິນ​ຄິດ​ວ່າ​ເພ່ິນ​ນຸ່ງ​ສີຟ້າ

Brian: I thought this was my blue shirt.

Question of the Week (answer): Things to read

Larry: Question of the Week!

Saly : ຄຳຖາມ​ປະຈຳ​ສັປດາ. ສຳລັບ​ຄຳ​ຖາມ​ປະຈຳ​ສັປດາ​ເທື່ອ​ນີ້ ຈະ​ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສ່ິງ​ທ່ີ​ເຮົາ​ອ່ານ.

UPBEAT MUSIC

Max: Well, it’s Question of the Week time again, Kathy.

Are you ready to play?

Kathy: I certainly am!

Max: This time, I’m going to ask questions about things to read.

Kathy: OK. I’m ready.

Max: Okay, here we go:What do you send to your friends when you’re on vacation?

A book..., a postcard..., or a magazine?

Kathy: A postcard, of course.

Max: Okay, that one was pretty easy.

Here goes:Question Number Two: What do most people get from the library?

A newspaper..., a magazine..., or a book?

Kathy: Well... you can get a newspaper, a magazine or a book at the library,

But I guess most people get a book.

Max: Right again, Kathy!

All right...Question Number Three.

Which usually costs the least...

A book..., a magazine..., or a newspaper?

Kathy: Well... a book is probably the most expensive.

The least expensive...is probably a... newspaper.

Max: Yes. A newspaper costs the least.

Right for the third time!Good work, Kathy.

Kathy: Thank you, Max.I enjoyed it.

MUSIC

Saly : ຄຳຖາມ What do you send to your friends when you’re on vacation? ເຮົາຈະ​ແປ​ແນວ​ນີ້​ກໍ​ໄດ້​ທ່ານ ​ເວລາ​ເຮົາ​ໄປ​ພັກ​ໄປ​ທ່ຽວ​ບ່ອນ​ໃດ​ບ່ອນ​ນ່ຶງ​ ຄົນ​ເຮົາ​ມັກ​ຈະ​ສົ່ງ​ຫຽັງ ໄປ​ໃຫ້​ໝູ່​ໃຫ້​ຄູ່ ?

Larry: A Question for You

Saly : ຄຳຖາມສຳລັບ​ທ່ານ.

Max: Now here’s a question for you.

Larry: Listen for the bell, then say your answer.

Saly : ເຊີນ​ລໍ​ຟັງສຽງ​ກະດິງ​ກ່ອນ​ແລ້ວ​ຈ່ຶງ​ຕອບ.

Max: What do you like to watch on television?

(ding)

(pause for answer)

Max: OK. Good.

MUSIC

Saly : ມື້​ນີ້ກ່ອນຈົບ​ບົດຮຽນ​ຂອງ​ເຮົາ ​ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຟັງ​ບົດ​ສົນທະນາ​ນອກ

ເວລາ​ອອກ​ອາກາດ ລະຫວ່າງ Kathy ກັບ Max ບົດ​ນ່ຶງ.

Story Interlude: Stressed out

Larry: OK... and we’re off the air.

Kathy: You looked stressed, Max.Are you having a bad day?

Max: Yes, I am.

I got up late this morning.

I had no time for breakfast.

And I was late for work.

There was a huge traffic jam on the highway.

Kathy: Max, take it easy.

You need to relax.

Take a deep breath.

Get a little fresh air.

Maybe take a walk.

Get your mind off your troubles.

Max: I guess you’re right.

I shouldn’t worry so much.

Maybe I’ll go for a walk.

I need some exercise anyway.

(Exhales) Okay, I’ll be back in a little bit.

SFX: Elizabeth entering

Eliz: Hi, Kathy.Hi Larry.

Max: I’m going to take a walk.See you later.

Saly : ພໍ​ທັງ​ສອງ​ ຄົນ​ລົ​ມກັນ​ມາ​ຮອດ​ນີ້ Eliz. ກໍ​ໄຂ​ປະຕູ​ເພ່ືອ​ຈະ​ສອນ​ບົດຮຽນ Functioning in Business.

Larry: Alri-i-i-ght. Ready for Functioning in Business. Cue Music...

Saly : ແຕ່ກໍ​ເປັນ​ນ່າ​ເສັຽ​ໃຈ​ທ່ານ​ເວລາ​ຮຽນ​ຂອງ​ເຮົາ​ໝົດ​ແລ້ວ​ທ່ານ​ມື້​ນີ້ ​ເວລາ​ເຮົາ​ພໍ້​ກັນ​ເທື່ອ​ໜ້າ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ຂຶ້ນ​ຕົ້ນ​ບົດຮຽນ Functioning in Business.

NDE Closing

Kathy: Well, our time is up.So until next time...

This is Kathy.

Max: And this is Max.

Kathy: Good luck in your English studies!

Kathy and Max: Good-bye.

NDE MUSIC lead-in and then dips for voice over

MUSIC up and then fade

ກ່ຽວຂ້ອງກັນ

XS
SM
MD
LG