ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນເສົາ, ໒໕ ມີນາ ໒໐໒໓

This Time, I'm Going to Ask You about Things to Read


This Time, I'm Going to Ask You about Things to Read

<!-- IMAGE -->

New Dynamic English, NDE 11D-4

NDE Jingle

Saly : ວິທຍຸວີ​ໂອ​ເອຂໍ​ສ​ເນີ​ບົດຮຽນ​ພາສາ​ອັງກິດ New Dynamic English.

NDE Opening

Saly : ທ່ານ​ນັກ​ສຶກສາ​ທັງຫຼາຍ, ມື້​ນີ້​ເຮົາ​ຈະ​ເຣ່ີ່ມຕົ້ນ​ດ້ວຍ​ການຫັດ​ອອກສຽງ.

Larry: Listen and repeat.

Saly : ບັດ​ນີ້​ເຊີນ​ຟັງ​ແລະ​ຫັດ​ເວົ້າ​ຕາມ​ຫຼັງ.

Sally: Is there any other shirt you could wear?

(pause for repeat)

Brian: What do you mean?

(pause for repeat)

Sally: Honey, your shirt is orange and your pants are green!

(pause for repeat)

It’s awful!

(short pause)

Brian: Oh, no.I thought this was my blue shirt.

(pause for repeat)

Sally: I’m afraid it’s not.

(pause for repeat)

MUSIC

Saly : ໃນບົດ​ສົນທະນາ​ສັ້ນໆ​ເມື່ອ​ທທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງຜ່ານໄປ ຜູ້​ເປັນ​ເມັຽ​ເຫັນ​ຜົວ​ນຸ່ງ​ເສື້ອ​ສີນ້ຳໝາກ​ກ້ຽງແລະ​ສົ້ງສີຂຽວຈ່ຶ່ງ​ສ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ອອກ​ມາວ່າ ​ໂອ້​ຍມັນ​ຄື​ເຂົ້າທ່າ​ແທ້ ມັນ​ຂີ້ຮ້າຍ

ໂພດ ສີ​ມັນ​ບໍ່​ເຂົ້າກັນ​ຈັກ​ດີ້ ​ເຈົ້າ​ນຸ່ງ​ເສື້ອ​ສີ​ໃໝ່​ໄດ້​ບໍ່. ຝ່າຍ​ຜົວ​ເພ່ິນ​ຄິດ​ວ່າ​ເພ່ິນ​ນຸ່ງ​ສີຟ້າ

Brian: I thought this was my blue shirt.

Question of the Week (answer): Things to read

Larry: Question of the Week!

Saly : ຄຳຖາມ​ປະຈຳ​ສັປດາ. ສຳລັບ​ຄຳ​ຖາມ​ປະຈຳ​ສັປດາ​ເທື່ອ​ນີ້ ຈະ​ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສ່ິງ​ທ່ີ​ເຮົາ​ອ່ານ.

UPBEAT MUSIC

Max: Well, it’s Question of the Week time again, Kathy.

Are you ready to play?

Kathy: I certainly am!

Max: This time, I’m going to ask questions about things to read.

Kathy: OK. I’m ready.

Max: Okay, here we go:What do you send to your friends when you’re on vacation?

A book..., a postcard..., or a magazine?

Kathy: A postcard, of course.

Max: Okay, that one was pretty easy.

Here goes:Question Number Two: What do most people get from the library?

A newspaper..., a magazine..., or a book?

Kathy: Well... you can get a newspaper, a magazine or a book at the library,

But I guess most people get a book.

Max: Right again, Kathy!

All right...Question Number Three.

Which usually costs the least...

A book..., a magazine..., or a newspaper?

Kathy: Well... a book is probably the most expensive.

The least expensive...is probably a... newspaper.

Max: Yes. A newspaper costs the least.

Right for the third time!Good work, Kathy.

Kathy: Thank you, Max.I enjoyed it.

MUSIC

Saly : ຄຳຖາມ What do you send to your friends when you’re on vacation? ເຮົາຈະ​ແປ​ແນວ​ນີ້​ກໍ​ໄດ້​ທ່ານ ​ເວລາ​ເຮົາ​ໄປ​ພັກ​ໄປ​ທ່ຽວ​ບ່ອນ​ໃດ​ບ່ອນ​ນ່ຶງ​ ຄົນ​ເຮົາ​ມັກ​ຈະ​ສົ່ງ​ຫຽັງ ໄປ​ໃຫ້​ໝູ່​ໃຫ້​ຄູ່ ?

Larry: A Question for You

Saly : ຄຳຖາມສຳລັບ​ທ່ານ.

Max: Now here’s a question for you.

Larry: Listen for the bell, then say your answer.

Saly : ເຊີນ​ລໍ​ຟັງສຽງ​ກະດິງ​ກ່ອນ​ແລ້ວ​ຈ່ຶງ​ຕອບ.

Max: What do you like to watch on television?

(ding)

(pause for answer)

Max: OK. Good.

MUSIC

Saly : ມື້​ນີ້ກ່ອນຈົບ​ບົດຮຽນ​ຂອງ​ເຮົາ ​ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຟັງ​ບົດ​ສົນທະນາ​ນອກ

ເວລາ​ອອກ​ອາກາດ ລະຫວ່າງ Kathy ກັບ Max ບົດ​ນ່ຶງ.

Story Interlude: Stressed out

Larry: OK... and we’re off the air.

Kathy: You looked stressed, Max.Are you having a bad day?

Max: Yes, I am.

I got up late this morning.

I had no time for breakfast.

And I was late for work.

There was a huge traffic jam on the highway.

Kathy: Max, take it easy.

You need to relax.

Take a deep breath.

Get a little fresh air.

Maybe take a walk.

Get your mind off your troubles.

Max: I guess you’re right.

I shouldn’t worry so much.

Maybe I’ll go for a walk.

I need some exercise anyway.

(Exhales) Okay, I’ll be back in a little bit.

SFX: Elizabeth entering

Eliz: Hi, Kathy.Hi Larry.

Max: I’m going to take a walk.See you later.

Saly : ພໍ​ທັງ​ສອງ​ ຄົນ​ລົ​ມກັນ​ມາ​ຮອດ​ນີ້ Eliz. ກໍ​ໄຂ​ປະຕູ​ເພ່ືອ​ຈະ​ສອນ​ບົດຮຽນ Functioning in Business.

Larry: Alri-i-i-ght. Ready for Functioning in Business. Cue Music...

Saly : ແຕ່ກໍ​ເປັນ​ນ່າ​ເສັຽ​ໃຈ​ທ່ານ​ເວລາ​ຮຽນ​ຂອງ​ເຮົາ​ໝົດ​ແລ້ວ​ທ່ານ​ມື້​ນີ້ ​ເວລາ​ເຮົາ​ພໍ້​ກັນ​ເທື່ອ​ໜ້າ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ຂຶ້ນ​ຕົ້ນ​ບົດຮຽນ Functioning in Business.

NDE Closing

Kathy: Well, our time is up.So until next time...

This is Kathy.

Max: And this is Max.

Kathy: Good luck in your English studies!

Kathy and Max: Good-bye.

NDE MUSIC lead-in and then dips for voice over

MUSIC up and then fade

ກ່ຽວຂ້ອງກັນ

XS
SM
MD
LG