ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນຈັນ, ໑໕ ກໍລະກົດ ໒໐໒໔

My Understanding Is that You Can Arrange Visits to Chinese Toy Factories


Functioning in Business, FIB 11B-8

FIB Jingle

Saly: ວິທຍຸວີໂອເອຂໍສເນີບົດຮຽນພາສາອັງກິດ Functioning in Business.

FIB Opening

Saly: ທ່ານນັກ​ສຶກສາ​ທັງຫຼາຍ ມື້​ນີ້​ເຮົາ​ຈະ​ຂຶ້ນ​ຕົ້ນ​ບົດຮຽນ​ຂອງ​ເຮົາ​ດ້ວຍການ​ຟັງ​ຄວາມ​ຮູ້​ພິ​ເສດ​ຈາກ Gary​.

Gary's Tips: Clarifying

Larry: Gary's Tips.

Saly: ຄວາມຮູ້​ພິ​ເສດ​ຈາກ Gary.

Saly: ສຳລັບ​ຄວາມ​ຮູ້ພິ​ເສດ​ເທື່ອ​ນີ້ Gary ຈະ​ມາ​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາກ່ຽວ​ກັບ​ວິທີ​ສ້າງ​ຄວາມ​ກະຈ່າງ​ແຈ້ງ. ​ເຊີນ​ຟັງ.

UPBEAT MUSIC

Eliz: Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton!

Gary: Hello, Elizabeth! Today I'll be talking about different ways to confirm and clarify information.

At the beginning of today's Business Dialog, Mr. Telleman confirms his understanding by using the expressions "I was told" and "my understanding is..."

Let's listen.

Marvin: Ms. Chang, I was told that you arrange industrial tours.

Rebecca: Yes, that's correct.

Marvin: And my understanding is that you can arrange visits to Chinese toy factories.

Rebecca: Yes. We've done many tours of toy factories for foreign business people.

Gary: This part of the Business Dialog is very similar to Mr. Chapman's conversation with Mr. Blake.

Let's listen.

Chap: My understanding is that the English service manuals will be ready in three weeks.

Blake: Actually, we'll have them for you in two.

Chap: Excellent!

And Dave said that you could send some English-speaking technicians to train our engineers. Is that correct?

Gary: Later in the Business Dialog, Mr. Telleman talks about "traditional toys."

Ms. Chang asks for clarification with the question: "What do you mean by "traditional?"

And she asks him to give examples.

Marvin: They're particularly interested in traditional toys.

Can you arrange that?

Rebecca: What do you mean by 'traditional'?

Can you give me some examples?

Marvin: Uh, well, I mean dolls, toy cars, and so on.

That kind of thing.

Gary: It is important in business to ask for clarification and examples, when necessary.

I hope the expressions we discussed today will help you communicate in English.

We'll see you again next time!

Eliz: Thanks, Gary!

MUSIC

Saly: ເຊີນ​ຟັງຄວາມ​ເວົ້າ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ອີກ​ຈັກ​ບາດ​ທ່ານ​ different ways to confirm and clarify information. ​ ເຮົາ​ຈະ​ແປ​ຄວາມ​ເວົ້າ​ດ່ັງກ່າວ​ນີ້​ວ່າ: ວິທີ​ຕ່າງໆ​ທ່ີ່ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຄັກ​ແນ່​ແລະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ກະຈ່າງ​ແຈ້ງ. ເຊີນ​ຟັງປ​ໂຍກ​ທ່ີ​ມີ​ຄວາມ​ເວົ້າ​ທ່ີ​ວ່າ​ນີ້​ອີກ​ທ່ານ.

Gary: Today I'll be talking about different ways to confirm and clarify information.

Saly: to confirm ແປ​ວ່າ​ເວົ້າຢ້ຳ ​ເວົ້າຕ່ື່ມ​ເພ່ືອ​ໃຫ້​ຄວາມ​ແນ່​ໃຈ ຫຼື​ສ້າງ​ຄວາມ​ແນ່ນອນ. ຄຳ

ວ່າ clarify, c l a r i f y, clarify, ແປ​ວ່າສ້າງ​ຄວາມ​ກະຈ່າງ​ແຈ້ງ ຫຼື​ຄວາມ​ແຈ້ງ​ຂາວ.

Gary: Today I'll be talking about different ways to confirm and clarify information.

Saly: Gary ໄດ້​ອະທິບາຍ​ສູ່​ພວກ​ເຮົາ​ຟັງ​ວ່າ​ ຢູ່​ໃນ​ບົດ​ໂອ້​ລົມ​ທາງ​ທຸຣະກິດ​ທ່ີ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຟັງ​ຜ່ານ​ໄປ ​ທ່ານ Telleman ໃຊ້​ສຳນວນ "I was told" ກັບສຳນວນ "my understanding is …" ​ເພ່ືອ​ສະ​ແດງໃຫ້​ຮູ້ຄັກ​ແນ່ວ່າ ​ເພ່ິນ​ຮູ້​ເພາະ​ມີ​ຄົນ​ເວົ້າ​ສູ່​ເພິ່ນ ຟັງ ​ແລະ​ເພ່ິນ​ເຂົ້າ​ໃຈດີວ່າ ນາງ Chang ເປັນຜູ້​ຈັດ​ແຈງ​ການ​ນຳ​ທ່ຽວ. ລອງ​ຟັງ​ບົດ​ລົມ​ພາກສ່ວນ​ນີ້​ອີກ​ເບິ່ງ​ທ່ານ.

Marvin: Ms. Chang, I was told that you arrange industrial tours.

Rebecca: Yes, that's correct.

Marvin: And my understanding is that you can arrange visits to Chinese toy factories.

Rebecca: Yes. We've done many tours of toy factories for foreign business people.

Saly: ເ​ອົາລະ​ເໜາະ​ທ່ານ​ມື້​ນີ້ ​ເວລາ​ເຮາ​ພ້ໍກັນ​ເທື່ອ​ໜ້າ​ຈ່ຶງ​ຮຽນ​ຕ່ືມ.

FIB Closing

Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!

ກ່ຽວຂ້ອງກັນ

XS
SM
MD
LG