ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນຈັນ, ໒໔ ມິຖຸນາ ໒໐໒໔

I Drink Eight Glasses Of Water A Day


New Dynamic English, NDE 11B-1

NDE Jingle

Saly: ວິທຍຸວີ​ໂອຂໍ​ສ​ເນີ​ບົດຮຽນ​ພາສາ​ອັງກິດ New Dynamic English.

NDE Opening

NDE MUSIC lead-in and then dips for voice over

Max (voice-over): Hi, I'm Max.

Kathy (voice-over): Hello. My name is Kathy.

Max and Kathy (voice-over): Welcome to New Dynamic English!

MUSIC up and then fade

Larry: New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

Today's unit is "I Drink Eight Glasses Of Water A Day."

Saly: ບົດຮຽ​ນ New Dynamic English ເປັນບົດຮຽນ​ພາສາ​ອັງກິດຂັ້ນ​ພື້ນຖານ​ທ່ີ​ແນະນຳ​ໃຫ້

​ ເຮົາ​ຮູ້ຈັກ​ກັບ​ຊາວ​ອະ​ເມຣິກັນ​ແລະ​ວັທນະ​ທັມ​ອະ​ເມຣິກັນ. ຫົວ​ຂໍ້​ຂອງ​ບົດຽນຂອງ​ເຮົາ​ມື້​

ນີ້​ແມ່ນ​ "I Drink Eight Glasses Of Water A Day." ແປ​ວ່າ ​ຂ້ອຍກິນ​ນ້ຳມື້​ນ່ຶງ​ແປດ

​ ຈອກ. ບົດຮຽນ​ນີ້​ຈະ​ເພ່ັງ​ເລງ​ຄຳ​ເວົ້າກ່ຽວ​ກັບ​ຈຳນວນ​ຫຼື​ປະຣິມານ ​ໂດຍ​ໃຊ້​ກັບ​ຄຳ​ວ່າ

How Much and How Many ແປ​ວ່າຫຼາຍ​ປານ​ໃດ. .

MUSIC

Kathy: Hi, Max.

Max: Hi, Kathy.

Who's our guest today?

Kathy: Today our guest is Mike Johnson.

He lives in San Francisco and he works at a bank.

Max: And he rides his bike to work.

Yes... nice guy.

MUSIC

Interview. Mike Johnson: I drink eight glasses of water a day.

Larry: Interview

Saly: ບົດສຳພາດ​

ໃນ​ບົດ​ສຳພາດ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຍິນ​ທັສນະ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ Mike ກ່ຽວກັບ​ເຣ່ືອງສຸຂພາບ​ອະນາມັຍ. ລາວ​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ກິນ ຫຼື​ການ​ດ່ືມ​ນ້ຳ​ຫຼາຍໆ ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳຄັນ ສຳລັບ​ ​ສຸຂພາບ​ຂອງເຮົາ. ​

· a bottle of water ແປ​ວ່ານ້ຳ​ແກ້ວ​ນ່ຶ່ງ​

· thirsty ແປ​ວ່າຫິວ​ນ້ຳ ຫຼື​ຢາກກິນນ້ຳ ຢາກ​ດື່ມ​ນ້ຳ ​

I always have a bottle of water at my desk at work. ແປ​ວ່າ ຂ້ອຍ​ຈະ​ເອົານ້ຳ​ປະ​ໄວ້ໂຕ໊ະເຮັດ​ວຽກຂ້ອຍ​ເປັນ​ປະຈຳ.​

I drink eight glasses of water a day. ​ແປ​ວ່າຂ້ອຍ​ຈະ​ດ່ືມ​ນ້ຳ​ແປດ​ຈອກ​ແຕ່​ລະ​ມື້.

Kathy: Our guest today is Mike Johnson.

Hello, Mike. Welcome back to our show.

Mike: It's nice to be here again, Kathy.

Kathy: I see you brought a bottle of water with you.

Mike: Yes, I never go anywhere without water.

I always have a bottle of water at my desk at work.

Kathy: Why is that?

Mike: Doctors say that we don't drink enough water.

Kathy: So how much water do you drink each day?

Mike: I drink eight glasses of water a day.

Kathy: Eight glasses! That's a lot.

Mike: Well, I drink water at work and at home.

And when I ride my bike, I always have a bottle of water with me.

I get thirsty, and water tastes great.

Kathy: Our guest is Mike Johnson. We'll talk more after our break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Saly: ຄຳ​ວ່າ​ brought, b r o u g h t, brought, ເປັນ​ອະດີດຂອງ​ຄຳ​ກິຣິຍາ​ bring, b r i n g, bring, ແປ​ວ່າ ເອົາ​ມາ.

Language Focus. Mike drinks eight glasses of water a day.

Larry: Listen and repeat.

Saly: ຄຳເຊີນ​ຟັງ​ ແລ້ວ​ເວົ້າ​ຕາມ​ຫຼັງ.​

Max: Eight glasses of water a day.

(pause for repeat)

Max: Mike drinks eight glasses of water a day.

(pause for repeat)

Max: We don't drink enough water.

(pause for repeat)

Max: Doctors say that we don't drink enough water.

(pause for repeat)

Max: Mike always has a bottle of water with him.

(pause for repeat)

Max: When he rides his bike, Mike always has a bottle of water with him.

(pause for repeat)

MUSIC

ມື້​ນີ້​ເວລາ​ຂອງ​ເຮົາ​ໝົດ​ລົງ​ພຽງ​ທ່ໍ​ນີ້​ທ່ານ ພໍ້​ກັນ​ໃໝ່​ໃນ​ບົດຮຽນ​ໜ້າ.

NDE Closing

ກ່ຽວຂ້ອງກັນ

XS
SM
MD
LG