ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນອາທິດ, ໑໔ ກໍລະກົດ ໒໐໒໔

We're Going to Talk about Things to Eat


New Dynamic English, NDE 11A-1

NDE Jingle(Join Us Every Day VOA)

NDE 11A -1

Saly: ວິທຍຸວີ​ໂອຂໍ​ສ​ເນີ​ບົດຮຽນ​ພາສາ​ອັງກິດ New Dynamic English.

NDE Opening

NDE MUSIC lead-in and then dips for voice over

Max (voice-over): Hi, I'm Max.

Kathy (voice-over): Hello. My name is Kathy.

Max and Kathy (voice-over): Welcome to New Dynamic English!

MUSIC up and then fade

Larry: New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

Today's unit is "The Taste Of Vegetables."

Saly: ບົດຮຽນ New Dynamic English ເປັນບົດຮຽນ​ພາສາ​ອັງກິດ ຂັ້ນ​ຕົ້ນ ທ່ີ​ແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກ​ກັບ​ຊາ​ອະ​ເມຣິກັນ​ແລະ​ວັທນະ​ທັມ​ອະ​ເມຣິກັນ. ຫົວ​ຂໍ້​ຂອງ​ບົດຮຽນ​ຂອງເຮົາ​ມື້​ນີ້​ແມ່ນ "The Taste Of Vegetables." ຊ່ຶ່ງ​ແປ​ວ່າ ຣົດຊາດ​ຂອງ​ພືດ​ຜັກ.

ບົດຮຽນ​ນີ້​ຈະ​ສອນ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້ຈັກເວົ້າລົມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອາຫານ​ການ​ກິນ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ.

ນອກຈາກ​ນັ້ນ​ແລ້ວ ທ່ານ​ຍັງ​ຈະ​ໄດ້​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບ​ທ່ີ​ເປັນ​ສັພນາມ​ຊ່ຶງເປັນ​ຊ່ື​ຂອງ​ສິ່ງ​ຂອງ​ທ່ີ​ນັບ​ໄດ້ ​ແລະ​ສິ່ງ​ທ່ີນັບ​ບໍ່​ໄດ້ນຳ ​ໂດຍເລືອກໃຊ້​ຄຳ​ຖາມ​ທ່ີ​ຖືກຕ້ອງລະຫວ່າງ​ຄຳ​ ວ່າ"How many?" ກັບຄຳວ່າ "How much?".

MUSIC

Kathy: Hi, Max.

Max: Hi, Kathy.

Who's our guest today?

Kathy: Today our guest is Denise Collins.

Max: Denise works in a law firm, doesn't she?

Kathy: Yes, and she's married with two children... two girls.

Max: And what's Denise going to talk about?

Kathy: We're going to talk about things to eat.

Max: Food?

Kathy: That's right.

Interview. Denise Collins: Healthy foods or tasty foods?

Larry: Interview

Saly: ບົດສຳພາດ ຫຼື ການ​ສຳພາດ​ ​

ໃນ​ບົດສຳ​ພາ​ດບົດນີ້​ ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮູ້​ວ່າ Denise ມັກ​ຣົດຊາດ​ຂອງ​ອາ​ຫານທ່ີ​ມີ​ຄຸນຄ່າ​ສຳລັບ​ສຸຂພາບ ​ເຊັ່ນ​ພວກ​ພືດ​ຜັກ​ເປັນ​ຕົ້ນ.​

· healthy ແປ​ວ່າມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ​ ຫຼື​ເປັນ​ປ​ໂຍດ​ຕໍ່​ສຸຂພາບ.

· tasty ແປ​ວ່າມີຣົດ​ແຊບ​ຊ້ອຍ.​

I really like the taste of vegetables. ແປ​ວ່າຂ້ອຍ​ມັກຣົດຊາດ​ຂອງ​ຜັກ​ແທ້ໆ.

Kathy: Our guest today is Denise Collins.

Hello, Denise.

Denise: Hello, Kathy.

Kathy: Denise, let's talk about food.

Denise: OK. That's one of my favorite topics.

Kathy: Which is more important to you: food that is healthy or food that tastes good?

Denise: Healthy food or tasty food?

Kathy: Yes.

Denise: That's a difficult question... because I think that healthy food does taste good.

For example, I love vegetables.

I really like the taste of vegetables.

And of course vegetables are very good for your health.

Kathy: So you like food that tastes good and is healthy.

Denise: Yes!?

Kathy: Our guest is Denise Collins. We'll talk more after our break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Saly: ເຊີນຟັງ​ຄຳ​ຖາມ​ຂໍ້​ນີ້​ຕ່ືມ​ທ່ານ:

Kathy: Which is more important to you: food that is healthy or food that tastes good

Saly: ຄຳ​ຖາມ​ຂໍ້​ນີ້​ຖາມ​ວ່າ: ອັນ​ໃດ​ສຳຄັນ​ກວ່າ​ກັນ​ສຳລັບ​ເຈົ້າ: ອາ​ຫານ​ທ່ີ​ດີ​ສຳລັບ​ສຸຂພາບ​ບໍ ຫຼື​ອາຫານ​ທ່ີ​ມີຣົດຊາດ​ດີ?

Language Focus. Healthy foods taste really good.

Larry: Listen and repeat.

Saly: ບັດນີ້​ເຊີນ​ຫັດ​ອອກສຽງ. ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ເຊີນ​ຟັງ​ແຕ່ລະ​ປ​ໂປກ​ຄັກໆ ​ແລ້ວ​ພະຍາຍາມ​ເວົ້າ​ໃຫ້​ຄື.

Max: Denise thinks that healthy food tastes good.

(pause for repeat)

Max: She really likes the taste of vegetables.

(pause for repeat)

Max: She thinks that vegetables are good for your health.

(pause for repeat)

Max: She likes food that tastes good and is healthy.

(pause for repeat)

MUSIC

Saly: ຄຳ​ວ່າ law firm ​ແປ​ວ່າ ບໍຣິສັດທະ​ນາຍ​ຄວາມ. ​ແຕ່​ຄຳ​ວ່າ law, ​ l a w

law, ແປ​ວ່າກົດໝາຍ ​ແລະ​ຄຳ​ວ່າ firm, f i r m, firm, ແປ​ວ່າ ບໍຣິສັດ.

ມື້​ນີ້​ເຫັນ​ສົມຄວນ​ແກ່​ເວລາ​ແລ້ວ​ເໜາະ​ທ່ານ​. ພໍ້​ກັນ​ໃໝ່​ໃນ​ບົດຮຽນ​ໜ້າ.

NDE Closing


ກ່ຽວຂ້ອງກັນ

XS
SM
MD
LG