ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນພະຫັດ, ໑໘ ເມສາ ໒໐໒໔

In Negotiations, People Use a lot of Numbers, especially for Prices 


Functioning in Business, FIB 10E-7

FIB Jingle

FIB 10E – 7

Saly: ວິທຍຸວີ​ໂອ​ເອຂໍ​ສ​ເນີ​ບົດຮຽນ​ພາສາ​ອັງກິດ Functioning In Business.

FIB Opening

Saly: ທ່ານນັກ​ສຶກສາ​ທັງຫຼາຍ ການ​ຮຽນ​ຂອງ​ເຮົາ​ມື້​ນີ້​ກໍ​ມາ​ເຖິງ​ພາກສ່ວນ​ຄວາມ​ຮູ້​ດ້ານວັທນະ

ທັມ​ແລ້ວ. ​ແລະ​ສຳລັບ​ພາກສ່ວນ​ວັທນະ​ທັມ​ເທ່ືອ​ນີ້ ​ເຮົາ​ຈະ​ເວົ້າ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຈຣະ

ຈາ​ທ່ີ່​ໃຊ້​ຈຳນວນ​ຫຼື​ໂຕ​ເລກ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ.

Culture Tips: Numbers in Negotiations

Larry: Culture Tips

Saly: ຄວາມ​ຮູ້ພິ​ເສດ​ທາງ​ດ້ານວັທນະ​ທັມ. ສຳລັບ​ຄວາມ​ຮູ້​ພິ​ເສດ​ທາງ​ດ້ານ​ວັທນະ​ທັມ​ເທ່ືອ​ນີ້ ​ເຮົາ​ຈະ​ເວົ້າ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຈຣະ

ຈາ​ທ່ີ່​ໃຊ້​ຈຳນວນ​ຫຼື​ໂຕ​ເລກ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ.​

· a fair price ແປ​ວ່າລາຄາ​ທ່ີ​ສົມ​ມາ​ສົມຄວນ​

· a price list ແປ​ວ່າລາຄາ​ທ່ີ​ຕິດ​ໄວ້​ໃນ​ບັນຊີ​

Ask the seller to use a standard measure or reference. ແປ​ວ່າ ຂໍ​ໃຫ້​ຄົນຂາຍ​ອິງ​ໃສ່​ລາຄາ​

ມາຕຖານ​ທົ່ວ​ໄປ

There are standard lists of prices that tell you how much used cars are worth. ແປ​ວ່າ ມັນ​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ບັນຊີ​ມັນ​ຈະ​ມີ​ລາຄາ​ມາຕຖານ​ໄວ້ ​ເພ່ືອ​ບອກ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ຮູ້​ວ່າ ຣົດ​ເກົ່າ​ຫຼືຣົດທ່ີ​ໃຊ້​ແລ້ວ​ຫັ້ນ ຄວນ​ຂາຍ​ທ່ໍ​ໃດ.

Eliz: Welcome once again to "Culture Tips" with Gary Engleton.

Today Gary will talk about another aspect of negotiating.

Gary: Yes, today I'm going to talk about being careful with numbers.

Eliz: What does that mean?

Gary: Well, in negotiations, people use a lot of numbers, especially for prices.

Eliz: Uh-huh.

Gary: Sometimes it's important to ask them where the numbers come from.

Eliz: Can you give us an example?

Gary: Sure. Let's say that you are buying a used car.

The seller may tell you that he wants five thousand dollars.

You should ask where the number five thousand came from.

Eliz: To see if it's a fair price?

Gary: Yes. Whenever it's possible, ask the seller to use a standard measure or reference.

Eliz: For example?

Gary: Well, with cars, there are standard lists of prices that tell you how much used cars are worth.

If you check the price lists, you may find that the car you want to buy is not worth five thousand dollars.

It may only be worth four thousand dollars.

Eliz: So in negotiations, don't just accept numbers. Examine them closely.

Gary: Exactly.

MUSIC

Saly: ຄຳວ່າ aspect,a s p e c t,aspect,a s p e c t, another aspect ແປ​ວ່າ ​ໃນ​ອີກ​ດ້ານ​ນ່ຶງ. another aspect of negotiating ແປ​ວ່າ ​ໃນ​ອີກ​ດ້ານ​ນ່ຶງຂອງ​ການ​ເຈຣະຈາ. ລອງ​ອອກສຽງ​ເບ່ິງ​ທ່ານ aspect …, aspect …,

Language Focus: True/False

Larry: True or False.

Saly: ບົດ​ຝຶກ​ຫັດ​ຖືກ​ຫຼືຜິດ

ອັນ​ດັບຕໍ່ໄປ ​ເຊີນ​ຟັງ​ແຕ່ລະ​ປ​ໂຍກ​ຄັກໆ ພະຍາຍາມ​ເຂົ້າ​ໃຈດີໆ ​ແລ້ວ​ຕອບ​ມາວ່າ True ຖ້າ​ເຫັນ​ວ່າ​ປ​ໂຍກ​ໃດ​ຖືກຕ້ອງ​ເໝາະ​ສົມ ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ເວົ້າ​ວ່າ False.

Eliz: In negotiations, you should accept all numbers that people give you.

(ding)

(pause for answer)

Eliz: False. It's important to ask where the numbers come from.

(pause)

Eliz: Whenever you can, you should use a standard measure for judging prices.

(ding)

(pause for answer)

Eliz: True. For many products, there are standard price lists that you can check to find out a fair price.

MUSIC

Saly: ຄຳ​ວ່າ judging ມາ​ຈາກ​ຄຳ​ກິຣິຍາ​ judge ແປ​ວ່າ ຕັດ​ສີນ ຕັດ​ສີນ​ໃຈ ຫຼື​ລົງ​ຄວາມ ເຫັນ. Judging prices ແປ​ວ່າລົງ​ຄວາມ​ເຫັນ​ວ່າ ລາຄາ​ໃດ​ດີ ຫຼື ຖືກ ຫຼື​ລາຄາ​ໃດ​ບໍ່​ດີ

ຫຼື​ແພງ.

ມື້​ນີ້​ເອົາ​ທ່ໍ​ນີ້​ເໜາະ​ທ່ານ ພໍ້​ກັນ​ໃໝ່​ໃນ​ບົດຮຽນ​ໜ້າ.

FIB Closing
ກ່ຽວຂ້ອງກັນ

XS
SM
MD
LG