ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນອັງຄານ, ໒໓ ກໍລະກົດ ໒໐໒໔

I Think We've Discussed Everything Important


Functioning in Business, FIB 10E-6

FIB Jingle

FIB 10E – 6

Saly: ວິທຍຸວີ​ໂອ​ເອຂໍ​ສ​ເນີ​ບົດຮຽນ​ພາສາ​ອັງກິດ Functioning in Business.

FIB Opening

Saly: ທ່ານ​ນັກ​ສຶກສາ​ທັງຫຼາຍ ​ໃນ​ການ​ຮຽນ​ຂອງ​ເຮົາ​ມື້​ນີ້ ​ເຮົາ​ຈະ​ຟັງ​ບົດ​ໂອ້​ລົມລະຫວ່າງ​ ທ່ານBlake ກັບ​ທ່ານ Gomez ທ່ີ​ເຮົາ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ວ່າ​ຈະ​ຟັງໃນ​ບົດຮຽນ​ທີ​ແລ້ວ​ນີ້ ​ແຕ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຟັງ​ເທື່ອ​ນັ້ນ​ກ່ອນ ​ເພາະວ່າ​ເວລາ​ຂອງ​ເຮົາ​ໝົດ​ລົງ. ເຊີນຟັງ.

Blake: Why don’t I send you some reports on our performance, ...

... on the performance of the robots in some Japanese and Korean companies who are also our clients.

And I’m sure you’ll be quite pleased with what you see.

Gomez: Okay, great.Could you get those off to me within a few weeks?

Blake: Sure.That shouldn’t be a problem.

In fact, as soon as I get back to Beijing, I’ll see to it.

Gomez: Excellent.Um, thank you very much.

Blake: Is there anything else?

Gomez: Well, no.That covers all the major points.

Blake: Okay.Fine.

Gomez: Sounds good.

MUSIC

Language Focus: Variations

Larry: Variations.

Listen to these variations.

Saly: ຕໍ່​ໄປນີ້​ເຊີນ​ຟັງ​ເທື່ອ​ສອງ​ປ​ໂຍກ ຊ່ຶງ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ອັນ​ດຽວ​ກັນຫຼື​ຄ້າຍຄື​ກັນ.

Eliz: Thank you very much.

Larry: I really appreciate it. (pause)

Eliz: Is there anything else?

Larry: Is that it?

(pause)

Eliz: That covers all the major points.

Larry: I think we’ve discussed everything important.

(pause)

Eliz: Okay. Fine.

Larry: Sounds good.

(pause)

MUSIC

Saly: appreciateຂຽນ​ດ້ວຍ​ໂຕ​ a p p r e ci a t e, appreciate ແປ​ວ່າ ພໍ​ໃຈ ​ແລະ​ປ​ໂຍກ

I really appreciate it ຈ່ຶງ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍວ່າ ມັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂ້ອຍ​ພໍ​ໃຈ ຂ້ອຍ​ຈ່ຶງ​ສ​ແດງ​ຄວາມ​ຂອບ​ໃຈ.

Interview:Gomez

Larry: Interview

Saly: ບົດ​ສຳພາດ

Eliz: Mr. Gomez, how did you think that meeting went?

Gomez: Well, Elizabeth, I felt confident about the quality of the robots.

And I was pleased that Mr. Blake was willing to send us technical advisors and to provide English service manuals.

And I told Mr. Chapman all this.

Eliz: You called him after the meeting?

Gomez: No, I sent him an e-mail.

I kept Mr. Chapman up to date about my meetings with Mr. Blake.

After all, it was Mr. Chapman who had to make the final decision about the purchase.

Eliz: Mr. Gomez, thank you for talking to me today.

Let’s take a short break.

MUSIC

Saly: ຄຳ​ວ່າ confident,confident ລອງ​ເວົ້າ​ເບ່ິງ​ທ່ານ confident… confident … confident ແປ​ວ່າ ໝັ້ນ​ໃຈ ​ ຫຼື ແນ່​ໃຈ. ຄຳ​ວ່າ quality,quality, ​ລອງ​ອອກສຽງ​ເບ່ິ່ງທ່າ​ນquality …,quality…,quality ແປ​ວ່າ ຄຸນ​ນະພາ​ບ.

Language Focus: Questions Based on FIB Dialog

Larry: Questions.

Listen to the question, then listen to the dialog.

Saly: ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ເຊີນ​ຟັງ​ຄຳ​ຖາມ​ແລະ​ບົດ​ໂອ້​ລົມ​ກັນ.

Eliz: Does Mr. Gomez sound satisfied with the results of the meeting?

(short pause)

Blake: Is there anything else?

Gomez: Well, no.That covers all the major points.

Blake: Okay.Fine.

Gomez: Sounds good.

Eliz: Does Mr. Gomez sound satisfied with the results of the meeting?

(ding)

(pause for answer)

Eliz: Yes, he does.He has covered all the major points of the agreement.

(short pause)

MUSIC

Saly: ຟັງ​ປ​ໂຍກ​ນີ້​ຕ່ືມຈັກ​ບາດ​ເບິ່ງ​ທ່ານ: Does Mr. Gomez sound satisfied with the results of the meeting? ຖ້າຈະ​ແປ​ປ​ໂຍກ​ນີ້​ໃຫ້​ໄດ້​ຄວາມ​ໝາຍ​ຄັກໆ ​ເຮາ​ກໍ​ຈະ​ແປ​ມັນ​ວ່າ ເມື່ອ​ຟັງ​ແລ້ວ ທ່ານ Gomezມີ​ຄວາມຮູ້ສຶກ​ພໍ​ໃຈ​ກັບຜົນ​ຂອງ​ການ​ປະຊຸມ​ນັ້ນ ບໍ່? ​ satisfied, satisfied, ແປວ່າ ພໍ​ໃຈ ຫຼື​ມຄວາມ​ພ່ຶງ​ພໍ​ໃຈ. ​ເຊີນ​ອອກສຽງ satisfied…, satisfied…, satisfied…,

FIB Closingກ່ຽວຂ້ອງກັນ

XS
SM
MD
LG