ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນເສົາ, ໑໓ ກໍລະກົດ ໒໐໒໔

Most Farmers Use Pesticides to Kill Insects


New Dynamic English, NDE 10D-2

NDE Join Us Every Day on VOA

Saly: ວິທຍຸວີ​ໂອ​ເອຂໍ​ສ​ເນີ​ບົດຮຽນ​ພາສາ​ອັງກິດ New Dynamic English.

NDE Opening

Saly: ທ່ານນັກ​ສຶກສາ​ທັງຫຼາຍ​, ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປເຮົາ​ມີ​ບາງ​ປ​ໂຍກ​ມາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຟັງ​ແລະເວົ້າ​ຕາມ​ຫັຼງ.

Language Focus. Most farmers use pesticides.

Larry: Listen and repeat.

Saly: ເຊີນ​ຟັງ​ແຕ່ລະ​ປ​ໂຍກ ​ແລ້ວ​ຫັດ​ເວົ້າ​ຕາມ​ຫັຼງ.

Max: Most farmers use pesticides to kill insects.

(pause for repeat)

Max: If these pesticides get into our water, they can cause water pollution.

(pause for repeat)

Max: Water pollution can cause health problems.

(pause for repeat)

MUSIC

Saly: ທ່ານພໍ​ຊິ​ສັງ​ເກດ​ໄດ້​ບໍ່​ວ່າ ຈຸດເພ່ັງ​ເລງ​ຂອງການ​ໃຊ້​ພາສາ​ການ​ປາກ​ເວົ້າ​ຂອງ​ເຮົາ​ໃນ​ປ​ໂຍກ​ຕ່າງໆທ່ີ​ທ່ານ​ຫາ​ກໍໄດ້​ຟັງ​ແລະ​ເວົ້າ​ໄປ​ເມື່ອ​ກີ້​ນີ້ ​ແມ່ນ​ຫຽັງ ຫຼືກ່ຽວ​ກັບ​ເຣ່ືອງ​ໃດ? ​ເຣ່ືອງຄວາມ​ເປື້ອນ​ເປິ ​ຫຼື pollution ແມ່ນ​ບໍ່? ​ແລະ​ຄວາມເປື້ອນ​ເປິໃນ​ທ່ີ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ສືບ​ເນ່ືອງ​ມາ​ຈາກ ຢາຂ້າ​ແມງ​ໄມ້​ຫຼື​ຢາ​ປ້ອງ​ກັນ​ສັຕຣູພືດ ຊ່ຶງ​ພາສາ​ອັງກິດແມ່ນ pesticides, pesticides.

Interview 2. Ellen Williams: How can farmers stop water pollution?

Larry: Interview

Saly: ບົດ​ສຳພາດ​

ໃນ​ບົດ​ສຳພາດບົດ​ນີ້ ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຍິນ​ວ່າ​ Ellen ເວົ້າ​ເຖິງວິທີ​ທ່ີ​

ຊາວ​ກະສິກອນຈະ​ສາມາດ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ນ້ຳເກີດ​ຄວາມ​ເປິເປື້ອນໄດ້.

· a natural product ຜລິດຜົນ​ທາງ​ທັມມະ​ຊາດ​

If farmers don't use pesticides, won't insects destroy their crops? ແປ​ວ່າ ຖ້າວ່າ

ຊາວ​ກະສິກອນບໍ່​ພາກັນ​ໃຊ້​ຢາ​ປ້ອງ​ກັນສັຕຣູພືດ ພວກ​ແມງ​ໄມ​້ຊິ​ບໍ່ທຳລາຍ​ເຄ່ືອງ​ປູກ​ຂອງ​ຝັງ ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ?

These products will kill insects but they won't hurt people. ແປ​ວ່າ ຜລິ​ດຜົນຈຳພວກ​ນີ້​ຈະ

ໄປ​ຂ້າ​ແມງ​ໄມ້ ​ແຕ່​ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ເປັນ​ອັນຕະລາຍ​ຕໍ່ມະນຸດ.

Kathy: Our guest today is Ellen Williams.

She's talking about farmers and water pollution.

How can farmers stop water pollution?

Ellen: First of all, they can use fewer pesticides.

Kathy: But if farmers don't use pesticides, won't insects destroy their crops?

Ellen: Maybe, but there are other ways to control insects.

One way is to use natural products.

These products will kill insects but they won't hurt people.

Kathy: I think I understand.

Our guest is Ellen Williams. We'll talk more after our break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Saly: ຄຳ​ວ່າ fewer ແປ​ວ່າໜ້ອຍ​ກວ່າ ຫຼື ໜ້ອຍ​ລົງ ​ແລະ​ປ​ໂຍກ

They can use fewer pesticides. ຈ່ຶງ​ແປ​ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກໍ​ສາມາ​ໃຊ້​ຢາ

ຂ້າ​ແມງ​ໄມ້​ໜ້ອຍ​ລົງ​ໄດ້.ຄຳ​ວ່າ ​destroy, d e s t r o y, destroy

ແປ​ວ່າ​ທຳລາຍ​. ຄຳ​ວ່າ​ crops, c r o p s, crops, ແປ​ວ່າເຄ່ືອງ​ປູກ​ຂອງ

ຝັງ. ຄຳ​ວ່າ​ control, c o n t r o l, control ແປ​ວ່າຄວບ​ຄຸມ. To control

insects ​ ແປ​ວ່າ ຄວບ​ຄຸມ​ແມງ​ໄມ້.

Saly: ມື້​ນີ້​ເອົາ​ທ່ໍ​ນີ້​ກ່ອນ​ເໜາະ​ທ່ານ. ພໍ້​ກັນ​ໃໝ່​ໃນ​ບົດຮຽນ​ໜ້າ.

NDE Closing


ກ່ຽວຂ້ອງກັນ

XS
SM
MD
LG