ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນພຸດ, ໒໔ ເມສາ ໒໐໒໔

Farming Is the Biggest Cause of Water Pollution in the United StatesFarming

New Dynamic English, NDE 10D-1

NDE Join Us Every Day on VOA

Saly: ວິທຍຸວີ​ໂອ​ເອຂໍ​ສ​ເນີ​ບົດຮຽນ​ພາສາ​ອັງກິດ New Dynamic English.

NDE Opening

NDE MUSIC lead-in and then dips for voice over

Max (voice-over): Hi, I’m Max.

Kathy (voice-over): Hello.My name is Kathy.

Max and Kathy (voice-over): Welcome to New Dynamic English!

MUSIC up and then fade

Larry: New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

Today’s unit is “Farmers and Water Pollution.”

Saly: ບົດຮຽນ​ New Dynamic Englishເປັນ​ບົດຮຽນ​ພາສາ​ອັງກິດຂັ້ນ​ພື້ນຖານທີ​່​ແນະນຳ​ໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກ​ກັບ​ຊາວ​ອະ​ເມຣິກັນ ແລະ​ວັທນະ

​ທັມ​ອະເມຣິກັນ.

ຫົວຂໍ້​ຂອງ​ບົດຮຽນ​ຂອງ​ເຮົາ​ມື້ນີ້ ​ແມ່ນ ຊາວ​ກະສິກອນ ກັບ​ຄວາມເປື້ອນ​ເປິ​ຂອງ​ນ້ຳ “Farmers and Water Pollution.”

ບົດຮຽນ​ນີ້ຈະ​ເພັ່ງ​ເລງ​ຈຸດ​ສົນ​ໃຈ​ໃສ່ ຄຳ​ວ່າ“will” ກັບ​ຄຳ​ວ່າ “can”

ຊ່ຶງແປ​ວ່າ ຈະ ​ແລະ ​ໄດ້ ​ເຊ່ັນ ​ເຮັດ​ໄດ້ ​ໄປ​ໄດ້ ທ່ີ​ສະ​ແດງ​ເຖິງ

ຄວາມອາດ​ສາມາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໃນ​ອະນາຄົດ.​

She’s an expert on pollution and the environment. ແປ​ວ່າ​ລາວ​ເປັນ​ນັກ​ຊ່ຽວຊານ​ດ້ານ​ຄວາມ​ເປື້ອນ​ເປິ​ແລະ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ.

MUSIC

Kathy: Hi, Max.

Max: Hi, Kathy.

Who’s our guest today?

Kathy: Today’s guest is Ellen Williams.

Max: Oh, yes, Ellen.

She’s an expert on pollution and the environment.

Kathy: That’s right.She’s going to talk to us today about water pollution.

Max: Great.

MUSIC

Saly: ເຊີນຟັງ​ປ​ໂຍກ​ນີ້​ຕື່ມອີກ​ທ່ານ:​ She’s an expert on pollution and the

environment. ຄຳ​ວ່າ expert ແປ​ວ່າ ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ, ນັກ​ຊ່ຽວຊານຫຼື

ຊ່ຽວຊານ, expert. Pollution, pollution ແປ​ວ່າ ຄວາມ​ເປື້ອນ​ເປິ ຫຼື​ຄວາມເປິ​ເປື້ອນ. ຄຳ​ວ່າ environment, environment, ແປ​ວ່າ ສະພາບ​ແວດ​

ລ້ອມ, ສ່ິງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ເຊັ່ນດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ​, ຕົ້ນ​ໄມ້​ຕົ້ນ​ຕອກ, ພູຜາປ່າດົງ​, ​ແມ່​ນ້ຳ​ລຳ​ທານ​ແລະ​ອ່ືນໆ.

Interview.Ellen Williams: The biggest cause of water pollution.

Larry: Interview

Saly: ບົດສຳພາດ

ໃນບົດສຳພາດບົດ​ນີ້ ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຍິນ ​ Ellen ເວົ້າສູ່​ພວກ​ເຮົາ​ຟັງ​ວ່າການກະສິກັມ ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນ້ຳ​ເປື້ອນ​ເປິ​ໄດ້.

Most farmers use pesticides to kill insects. ຊາວກະສິກອນ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ພາກັນ​ໃຊ້​ຢາ​ເພ່ືອ​ຂ້າ​ແມງ​ໄມ້.

If these pesticides get into our water, they can cause water pollution. ຖ້າພວກ​ຢາຂ້າ​ແມງ​ໄມ້​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຕົກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ນ້ຳຂອງພວກ

​ເຮົາ ມັນ​ກໍ​ອາດ​ໄປ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເປື້ອນ​ເປິ​ໄດ້.

Kathy: Our guest today is Ellen Williams.

Hello, Ellen.

Ellen: Nice to see you again, Kathy.

Kathy: You’re going to talk to us today about water pollution.

Ellen: Yes. Do you know the biggest cause of water pollution in the United States?

Kathy: Is it... factories?

Ellen: No, it isn’t.It’s farming.

Kathy: Farming?

Ellen: Yes. Farming is the biggest cause of water pollution in the United States.

Kathy: How does farming cause water pollution?

Ellen: Most farmers use pesticides to kill insects.

If these pesticides get into our water, they can cause water pollution.

Water pollution can cause health problems.

Kathy: That’s really true.

Our guest is Ellen Williams.We’ll talk more after our break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Saly: ຍັງມີ​ສອງ​ຄຳ​ທ່ີ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮຽນ​ຊ້ຳອີກໃນ​ມື້​ນີ້​ທ່ານ. ຄຳ ດ່ັງກ່າວ​ກໍ​ຄື pesticide ກັບຄຳ​ວ່າ insect. Pesticide ແປ​ວ່າ ຢາຂ້າ​ແມງ​ໄມ້ ຫຼື​ຢາ​ປາບ​ສັຕຣູພືດ ຂຽນ​ດ້ວຍ​ໂຕ

p e s t ic i d e, pesticide. ຄຳ​ວ່າ insect ແປ​ວ່າ​ແມງ​ໄມ້ ຂຽນ​ດ້ວຍ​ໂຕ

i n s e c t,insect.

Saly: ມື້​ນີ້​ເອົາ​ພຽງ​ທ່ໍ​ນີ້​ກ່ອນ​ເໜາະ​ທ່ານ. ພໍ້​ກັນ​ໃໝ່​ໃນ​ບົດຮຽນ​ໜ້າ.

NDE Closing
ກ່ຽວຂ້ອງກັນ

XS
SM
MD
LG