ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ວັນພະຫັດ, ໑໘ ກໍລະກົດ ໒໐໒໔

Wood Is the Best Material for a Birdhouse


New Dynamic English, NDE 10B - 2

Saly: Lao Opening

NDE Opening

Saly: ທ່ານນັກ​ສຶກສາ​ທັງ​ຫຼາຍ ມື້​ນີ້​ມາ​ເຣ່ີມຕົ້ນ​ດ້ວຍການ​ຟັງ​ບົດ​ສຳພາດ​ເໜາະ.

Interview 2. Diane Owens: First he’ll make the walls.

Larry: Interview

Saly: ການສຳພາດ.

ຜົວຂອງ​ນາງ Diane ພວມຈະ​ເຮັດ​ເຮືອນ​ໃຫ້​ນົກ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ ອະທິບາຍ​ຄຳ​ວ່າ

· a hobby ແປ​ວ່າງານ​ອະ​ດິ​ເຣກ ໝາຍ​ເຖິງສ່ິງ​ທ່ີ​ເຮົາ​ເຮັດເພ່ືອ

ເປັນ​ການ​ພັກຜ່ອນ.

· a birdhouse ແປ​ວ່າເຮືອນ​ນົກ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໃຊ້​ຄຳ​ວ່າ​ ເຮືອນ​ນົກ

ກໍ​ເພາະວ່າ​ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ ​ ​ຮັງ​ນົກ.

a hole ແປ​ວ່າ​ຮູ ​

·

He loves to build things. ແປ​ວ່າ ລາວ​ມັກ​ສ້າງ​ນັ້ນ​ສ້າງ​ນີ້ ຫຼື​ວ່າ​ກໍ່ສ້າງ​ອັນ​

ນັ້ນ​ອັນ​ນີ້.​

Wood is the best material for a birdhouse. ແປ​ວ່າ ​ໄມ້​ເປັນ​ສ່ິງ​ທ່ີ​ດີ​ທ່ີ​ສຸດ​ສຳລັບ​

ເຮັດ​ເຮືອນ​ນັກ.​

He’ll make holes in the floor so that water can go out. ແປ​ວ່າລາວຈະ​ເຈາະ​ຮູ

​ ຢູ່​ທາງ​ພື້ນ ​ເພ່ືອ​ໃຫ້​ນ້ຳ​ໄຫຼ​ອອກ​ໄດ້.

Kathy: Our guest today is Diane Owens.

She’s talking about her husband, Dick.

Does Dick have any hobbies?

Diane: Well, he loves to build things.

For example, this weekend he’s going to build a birdhouse.

Kathy: A birdhouse? Tell me about it.

Diane: Well... First he’ll make the walls, the floor, and the roof.

Kathy: Will he use wood?

Diane: Yes, he will. Wood is the best material for a birdhouse.

After he makes the walls, he’ll make a large hole in the front wall.

Kathy: So that the birds can go in and out?

Diane: That’s right.

He’ll also make small holes in all the walls--for air.

Kathy: I see.

Diane: And he’ll make holes in the floor so that water can go out.

Kathy: Very interesting.

Our guest is Diane Owens. We’ll talk more after our break.

This is New Dynamic English.

MUSIC

Saly: ບັດນີ້​ມາ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບ​ກັນ​ຈັກ​ບາດ​ເໜາະ​ທ່ານ.​ ຄຳ​ວ່າ build, b u i l d, build, b u i l d, build, ແປ​ວ່າ ກໍ່ ຫຼື ກໍ່ສ້າງ ​ເຊັ່ນ​ກໍ່​ຕຶກ​ກໍ່​ໂຮງ​ແຮມ​ເປັນ​ຕົ້ນ. ​

Diane: This weekend he’s going to build a birdhouse.

ຄຳ​ວ່າ roof, r o o f, roof, r o o f, roof, ແປ​ວ່າຫຼັງຄາ​ເຊັ່ນ​ຫຼັງຄາ​ເຮືອນ, ຫຼັງຄາ​ໂຮງ​ແຮມ, ຫຼັງຄາ​ໂຮ​ງຮຽນ​ດ່ັງ​ນີ້​ເປັນ​ຕົ້ນ.

Diane: Well... First he’ll make the walls, the floor, and the roof.

Language Focus. What will Dick make first?

Larry: Listen to these questions and answers.

Saly: ບັດ​ນີ້​ເຊີນ​ຟັງ​ຄຳ​ຖາມ​ແລະ​ຄຳ​ຕອບກ່ຽວ​ກັບຜູ້ເຮັດ​ເຮືອນ​ນົກ.

Max: What will Dick make first?

(pause)

Max: First he’ll make the walls, the floor, and the roof.

(pause)

Max: What will he do after he makes the walls?

(pause)

Max: After he makes the walls, he’ll make a large hole in the front wall.

(pause)

Max: Why will he make small holes in the walls?

(pause)

Max: He’ll make small holes in the walls--for air.

(pause)

Max: Why will he make holes in the floor?

(pause)

Max: He’ll make holes in the floor so that water can go out.

(pause)

MUSIC

Saly: ບັດພໍ​ມາ​ຮອດ​ໜີ້​ເວລາ​ຂອງ​ເຮົາ​ກໍ​ໝົດ​ລົງພໍດີ. ພໍ້​ກັນ​ໃໝ່​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ໜ້າ.

NDE Closing


ກ່ຽວຂ້ອງກັນ

XS
SM
MD
LG