ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

Functioning in Business, FIB 12E - 7

FIB Opening

Saly: ທ່ານນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ
ມີສອງປະໂຫຽກ ໃນບົດຮຽນຄາວທີ
ແລ້ວນີ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກນຳເອົາມາ
ຢ້ຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັນກ່ອນ ກ່ອນຈະ
ຮຽນຕໍ່ໄປ. ເຊີນຟັງ.

Eliz: The reason I'm calling you is ...
ແປວ່າ ເຫດຜົນທີ່ຂ້ອຍໂທຫາເຈົ້າແມ່ນ ...
Larry: I'm calling you because ...
ແປວ່າ ຂ້ອຍໂທຫາເຈົ້າກໍເພາະວ່າ ...

MUSIC

Interview: Epstein


Larry: Interview

Saly: ບົດສຳພາດ

Eliz: So you and Mr. Blake may work together after all.

Epstein: Yes. My new company is very interested in Mr.
Blake’s robots.

I think we may be able to do business together.

I was always impressed by their technology, and I felt
I could trust Charles.

Eliz: Well, Mr. Epstein, thank you for taking the time to talk
with us.

Epstein: Any time, Elizabeth.

MUSIC

Saly: So you and Mr. Blake may work together after all.
ປະໂຫຍກນີ້ແປວ່າ ໃນທີ່ສຸດ ເຈົ້າກັບທ່ານ ເບລກ ກໍແມ່ນວ່າ
ອາດຈະໄດ້ເຮັດວຽກນຳກັນເໜາະ.

Language Focus: Questions Based on FIB Dialog


Larry: Questions.

Listen to the question, then listen to the dialog.

Saly: ອັນດັນຕໍ່ໄປ ເຊີນຟັງຄຳຖາມຂໍ້ນຶ່ງ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານຈະ
ໄດ້ຍິນບົດໂອ້ລົມສັ້ນໆ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຄຳຕອບ ຂອງຄຳຖາມ
ດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນຫັ້ນ. ເຊີນຟັງ.


Eliz: What does Mr. Epstein mean when he says
“your technology?”

(short pause)

Epstein: Thanks. But the reason I’m calling you is that
I’ll be working on a new project.


It’s very similar to the one I was working
on before.


In fact, there’s a good chance that we’ll
be interested in your technology.


Blake: Well, that’s great news. I’ll be looking forward
to hearing from you.


Eliz: What does Mr. Epstein mean when he says
“your technology?”

(ding)
(pause for answer)

Eliz: He means the industrial robots designed and
manufactured by Mr. Blake’s company.

(short pause)

MUSIC

Saly: ຄຳວ່າ similar, s i m i l a r ແປວ່າ ຄືກັນ, ຫຼືຄ້າຍຄືກັນ, ຫຼືວ່າ
ຄ້າຍກັນ.

Epstein: It’s very similar to the one I was working
on before.

Culture Tips: Intellectual Property


Larry: Culture Tips

Saly: ຄວາມຮູ້ພິເສດທາງດ້ານວັດທະນະທຳ
ສຳລັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວັດທະນະທຳເທື່ອນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້
ຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ
intellectual property ຊຶ່ງເຮົາແປກັນ
ວ່າ ຊັບສິນທາງດ້ານປັນຍາ ຫຼືດ້ານສະຕິປັນຍາ.


Intellectual property means the ideas and information that are created by the company. ແປວ່າ ຊັບສິນທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ
ໝາຍເຖິງແນວຄິດແລະຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີ່ຄິດຄົ້ນຂຶ້ນມາ ໂດຍບໍຣິສັດໃດ
ບໍຣິສັດນຶ່ງ

A confidentiality agreement says that you can’t use any secret information after you leave the company. ແປວ່າ
ຂໍ້ຕົກລົງລັບເວົ້າວ່າ ເຈົ້າບໍ່ສາມາດຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນລັບໃດໆໄດ້ ຫຼັງ
ຈາກເຈົ້າໜີອອກຈາກບໍຣິສັດໄປ.


Eliz: Today’s e-mail question is “What is intellectual property
... and why are American companies so concerned
about protecting their intellectual property?”

Gary: Well, let’s begin with a definition.

Intellectual property means the ideas and information
that are created by a company.

A company owns its intellectual property.

It has value, just like a computer or a desk.

When you leave a company, you can’t take your
computer or your desk with you.

Eliz No, you can’t. That’s stealing.

Gary: Well, ideas can belong to a company.

And if you leave the company, you can’t use those
ideas at your new company.

Eliz: Is this a big problem?

Gary: Well, it’s a big problem in high-tech industries like
computer software

Saly: ມື້ນີ້ເວລາຂອງເຮົາໝົດລົງພຽງເທົ້ານີ້ທ່ານ. ພໍ້ກັນໃໝ່ໃນບົດຮຽໜ້າ.

FIB Closing

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

XS
SM
MD
LG